Протокол №3
Загальних зборів Громадської організації «Ліга радіоаматорів Закарпаття»
«12» листопада 2016 року     м.Ужгород
За списком - 45, присутні - 24
На Загальних зборах присутні члени ГО “ Ліга радіоаматорів Закарпаття ”, що володіють в сукупності більше 50 % голосів. Загальні збори учасників ГО “ Ліга радіоаматорів Закарпаття ” вважаються правомочними та оголошуються відкритими.


Обрали:
головуючого на загальних зборах - Павлік Д.М.,
секретаря для ведення протоколу загальних зборів - Довбака В.М.
голову лічильної комісії - Гаврилко П.П.
ЗА-24, ПРОТИ-0
Порядок денний:
1. Звіт Голови Ради ГО "Ліга радіоаматорів Закарпаття".
2. Звіт Голови Ревізійної комісіі.
3. Затвердження розміру членських внесків та бюджету ГО "Ліга радіоаматорів Закарпаття" на 2017 рік.
4. Про взаємодію з Громадськими організаціями України - ГО ЛРУ та ГС ВРЛ.
5. Різне.
По першому питанню слухали доповідь Голови Ради ГО "Ліга радіоаматорів Закарпаття" Павліка Д.М.
Вирішили визнати роботу Ради ГО "Ліга радіоаматорів Закарпаття" за звітний період ЗАДОВІЛЬНОЮ.
ЗА -24, ПРОТИ-0, УТРИМАВСЯ-0
По другому питанню слухали доповідь Голови Ревізійної комісії Ковач О.О.
Вирішили затвердити звіт Ревізійної комісії.
ЗА -24, ПРОТИ-0, УТРИМАВСЯ-0
По третьому питанню слухали доповідь Голови Ради ГО "Ліга радіоаматорів Закарпаття" Павліка Д.М. про Проект бюджету на 2017 рік.
Виступили:
Гаврилко П.П. запропонував прийняти проект бюджету в цілому та запропонував визначити розмір членського внеску у розмірі 50 гривень.
Довбака В.М. запропонував визначити розмір членського внеску у розмірі 100 гривень.
Вирішили:
прийняти Проект бюджету в цілому
ЗА -24, ПРОТИ-0, УТРИМАВСЯ-0
визначити розмір членського внеску на 2017 рік у розмірі 100 гривень
ЗА -24, ПРОТИ-0, УТРИМАВСЯ-0
По четвертому питанню виступили:
Павлік Д.М. розповів про діяльність ГО ЛРУ та ГС ВРЛ та сказав, що немає необхідності створювати додаткові структури в області.
Гаврилко П.П. у своєму виступі запропонував підтримати ту організацію, котра реально вирішить питання повернення втрачених частот УКХ діапазонів.
Довбака В.М. запропонував будувати стосунки з іншими Громадськими організаціями згідно Статуту та чинного законодавства на договірних умовах.
Голосували:
ЗА -24, ПРОТИ-0, УТРИМАВСЯ-0
По пятому питанню слухали:
1. Павлік Д.М. , який повідомив , що отримав від Вронського Сергія Володимировича заяву про добровільний вихід із засновників ГО “ Ліга радіоаматорів Закарпаття " та запропонував поставити питання на голосування.
Вирішили:
Вивести із засновників ГО “ Ліга радіоаматорів Закарпаття" Вронського Сергія Володимировича.
ЗА -23, ПРОТИ-0, УТРИМАВСЯ-1
Доручити керівнику організації внести зміни до Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
2. Для проведення урочистих заходів присвячених 60 річчю Закарпатського радіоклубу призначити координатором Довбака В.М.
3. Вручено нагороди переможцям та призерам всеукраїнських та міжнародних змагань.

Голова зборів Павлік Д.М.
Секретар Довбака В.М.